عضویت در خبرنامه

گالري تصاوير


دوره کوتاه مدت آموزشی لیزر در شهر مشهد

کارگاه یک روزه لیزر بلیچینگ

دوره اول آموزش جامع لیزر دیود در تهران

دوره چهارم فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

دوره پنجم فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

اولین سمپوزیوم لیزر در دندانپزشکی

دوره آموزش جامع لیزر دیود در اصفهان

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در جراحی در همایش دندانپزشکی شیراز

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در دندانپزشکی در شهر ارومیه

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در دندانپزشکی در شهر سرعین

کارگاه مقدماتی کاربرد لیزر در دندانپزشکی کنگره ایمپلنتولوژی

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر دیود و اربیوم در جراحی کنگره ایمپلنتولوژی

کارگاه پرسش و پاسخ لیزر در ایمپلنتولوژی

کاربرد لیزر در جراحی زنده در سالن اصلی برج میلاد

ماژول اول ششمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی دانشگاه جنوا

دوره جامع آموزش لیزر دیود در اهواز

کمپانی dr.smile در نمایشگاه دبی AEEDC

بازدید از کارخانه dr.smile (پنجمین دوره فلوشیپ)

روز اول دوره پنجمین فلوشیپ مدول ایتالیا

روز دوم دوره پنجمین فلوشیپ مدول ایتالیا

روز سوم دوره پنجمین فلوشیپ مدول ایتالیا

روز چهارم دوره پنجمین فلوشیپ مدول ایتالیا

روز پنجم دوره پنجمین فلوشیپ مدول ایتالیا

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در دندانپزشکی در شهر اهواز

دومین ماژول دوره ششم فلوشیپ

نهمین دوره آموزشی جامع لیزر دیود

دوره آموزش لیزر در شیراز

سومین ماژول ششمین دوره فلوشیپ

دومین سمپوزیوم لیزر در دندانپزشکی

دوره آموزش لیزر در شهرکرد

ششمین ماژول پنجمین دوره فلوشیپ

چهارمین ماژول ششمین دوره فلوشیپ

ماژول آخر پنجمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

پنجمین ماژول ششمین دوره فلوشیپ

دوره آموزش لیزر در همدان

اولین سمپوزیوم اینترالاک و dr.smile خراسان

دوره آشنایی با لیزر در تهران

اولین ماژول هفتمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

دهمین دوره آموزشی لیزر دیود تهران

کارگاههای لیزر در پانزدهمین کنگره پریودنتولوژی

دوره آموزش لیزر در تبریز

دوره آموزش لیزر در ارومیه

دوره آموزش لیزر در رشت

ششمین ماژول ششمین دوره فلوشیپ

دومین ماژول هفتمین دوره فلوشیپ

دوره آموزش لیزر در کرمان

کارگاه کاربرد لیزر در دندانپزشکی زیبایی در پانزدهمین کنگره انجمن ترمیمی

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در اندودنتیکس در گرگان

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در دندانپزشکی در ساری

سومین ماژول هفتمین دوره فلوشیپ

پره کنگره پانزدهمین کنگره انجمن پروستودنتیستهای ایران

کارگاه آموزشی laser application in management of peri-implantitis

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در پروتز

کارگاه لیزر در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزادتهران

کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در اندودنتیک شیراز

کارگاه آموزشی کاربرد مقدماتی لیزر در دندانپزشکی

کارگاه آموزشی کاربرد مقدماتی لیزر در دندانپزشکی در کرج

چهارمین ماژول هفتمین دوره فلوشیپ

اولین ماژول هشتمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

کارگاه کاربرد لیزر دیود در دندانپزشکی در سومین کنگره لیزر در دندانپزشکی

گارگاه کاربرد لیزر در دندانپزشکی زیبایی در سومین کنگره لیزر در دندانپزشکی

فارغ التحصیلان اولین و دومین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی جنوا

کارگاه آموزشی کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی در کنگره جراحی فک و صورت

کارگاه آموزشی لیزر در مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی

جشن روز دندانپزشک در گرگان

دومین ماژول هشتمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

پنجمین ماژول هفتمین دوره فلوشیپ

دوره مرور سریع و کاربردی لیزر

کارگاه یکروزه لیزر در جراحی و فتودینامیک تراپی

دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه با همکاری سازمان انرژی اتمی

کارگاه کاربردهای کلینیکی دیود در دندانپزشکی

پانل لیزر کم توان در پنجاه و ششمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

سومین ماژول هشتمین دوره فلوشیپ لیزر

هفتمین ماژول ششمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

فارغ التحصیلان ششمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی جنوا

سمپوزیوم دستاوردهای نوین لیزر در دندانپزشکی

ماژول چهارم هشتمین دوره فلوشیپ لیزر

ماژول اول نهمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

دوره آموزشی کاربرد لیزر در دندانپرشکی شرکت نفت

ماژول آخر هفتمین دوره فلوشیپ لیزر

دوره لیزر کم توان و فتودینامیک تراپی

ماژول پنجم هشتمین دوره فلوشیپ لیزر

دومین ماژول نهمین دوره فلوشیپ لیزر

کارگاه کاربرد لیزر در ایمپلنتولوژی دانشگاه آزاد

ماژول سوم نهمین دوره فلوشیپ لیزر

دوره آموزش لیزر در کرمانشاه

ماژول آخر هشتمین دوره فلوشیپ لیزر

چهارمین ماژول نهمین دوره فلوشیپ لیزر

دوره آموزش مقدماتی لیزر در قزوین

ماژول اول دهمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

ماژول سوم دهمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

ماژول ایتالیا دهمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

دومین سمپوزیوم بایومتریال

پنجمین ماژول دهمین دوره فلوشیپ لیزر

کارگاه لیزر در دندانپزشکی زیبایی در کنگره نقش جهان اصفهان 96

کارگاه لیزر در دندانپزشکی روزمره در ایستگاه تبریز پنجاه و هشتمین کنگره اکسیدا

کارگاه آموزش لیزر اربیوم در دانشگاه آزاد تهران واحد دندانپزشکی

ماژول اول یازدهمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

کارگاه لیزر در جراحی های زیبایی پریودنتال

کارگاه لیزر بافت نرم در پانزدهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی کشور

کارگاه بلیچینگ در پانزدهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی کشور

ماژول دوم یازدهمین دوره فلوشیپ لیزر جنوا

ماژول سوم یازدهمین دوره فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

کارگاه لیزر در دندانپزشکی در ایستگاه ساری پنجاه و هشتمین کنگره اکسیدا

کارگاه لیزر در دندانپزشکی قم