عضویت در خبرنامه

ترمیمی


کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی
مقدمات لیزر 8:30-9:30
برهمکنش لیزر با بافت سخت 9:30-10:30
استراحت 10:30-11
کاربرد لیزر در تشخیص پوسیدگی و آماده سازی حفره 11-13
نهار 13-14
لیزر در پیشگیری از پوسیدگی 14-15
Hands-on 15-17

 

مشخصات دوره

ظرفيت :
قيمت :
تاريخ شروع :
تاريخ اتمام :
ثبت نام توسط پرداخت آنلاين : غير فعال
ثبت نام توسط فيش بانكي : غير فعال