عضویت در خبرنامه

ایمپلنتولوژی


لیزر در ایمپلنتولوژی
مقدمات لیزر 8:30-9:30
کاربرد لیزر در جراحی 9:30-10:30
استراحت 10:30-11
کاربرد لیزر کم توان در ایمپلنت 11-13
نهار 13-14
peri-implantitisکاربرد لیزر در درمان 14-15
Hands-on 15-17

 

مشخصات دوره

ظرفيت :
قيمت :
تاريخ شروع :
تاريخ اتمام :
ثبت نام توسط پرداخت آنلاين : فعال
ثبت نام توسط فيش بانكي : فعال