عضویت در خبرنامه

اندودنتیک


کاربرد لیزر در اندودنتیکس
مقدمات لیزر 8:30-9:30
کاربرد لیزر در آماده سازی کانال 9:30-10:30
استراحت 10:30-11
کاربرد لیزر در ضدعفونی کردن کانال 11-13
نهار 13-14
کاربرد لیزر در جراحی های اندودنتیک 14-15
کاربرد لیزر کم توان در اندودنتیک 15-16
Hands-on 16-17

 

مشخصات دوره

ظرفيت :
قيمت :
تاريخ شروع :
تاريخ اتمام :
ثبت نام توسط پرداخت آنلاين : فعال
ثبت نام توسط فيش بانكي : فعال