عضویت در خبرنامه

ليست خبر ها

برگزاری دوره انرژی اتمیسه شنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
ادامه خبر

کار عملی با لیزر در غرفه الماس رویان پارس در کنگره پروتزسه شنبه ، ۱۶ آذر ۱۳۹۵
ادامه خبر

ثبت نام دوره مستر لیزرسه شنبه ، ۱۶ آذر ۱۳۹۵
ادامه خبر

کارگاه کاربرد کلینیکی لیزر دیود در دندانپزشکییکشنبه ، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
ادامه خبر

سومین سمپوزیوم دستاوردهای نوین لیزر در دندانپزشکییکشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
ادامه خبر